Nữ đại gia mất mạng, thê thảm vì tình

Nữ đại gia mất mạng, thê thảm vì tình
Những nữ đại gia này đều là người họ có thừa sự thông minh, sắc sảo, sự trải đời. Nhưng cuối cùng, người thì "tán gia bại sản", người mất mạng thê thảm chỉ vì "trái tim lầm lỡ để trên đầu".